Regulamin

Regulamin serwisu internetowego: www.disco-polo.info  

 1. Serwis internetowy www.disco-polo.info (dalej: Serwis internetowy) udostępniany jest użytkownikom serwisu internetowego (dalej użytkownikom) przez firmę Adex Media Adam Begier Łódź 93-272 ul. Podgórna 62/55 NIP: 729-268-14-46 zwaną dalej właścicielem lub operatorem serwisu.
 2. Użytkownicy serwisu internetowego mogą korzystać z następujących usług świadczonych przez właściciela lub operatora serwisu internetowego: dostęp do treści znajdujących się na stronach serwisu internetowego.
 3. Wszelkie prawa serwisu internetowego przysługują właścicielowi.
 4. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego oraz kodeksu cywilnego.
 5. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu internetowego użytkownicy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.
 6. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu intrentowego, użytkownik oświadcza i potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, akceptuje jego postanowienia i zobowiązuje się do ich przestrzegania
 7. Właściciel lub operator serwisu intrentowego zastrzega sobie prawo dokonywania przerw technicznych w zakresie udostępniania witryny internetowej i dołoży starań, aby przerwy trwały jak najkrócej.
 8. Właściciel lub operator nie gwarantuje, że serwis internetowy będzie działał na wszystkich urządzeniach elektronicznych bez zakłóceń lub błędów.
 9. Korzystanie z serwisu intrentowego jest darmowe i dobrowolne.
 10. Właściciel lub operator może wprowadzić usługi odpłatne dla użytkowników
 11. Każdy użytkownik korzystający z serwisu internetowego ma możliwość dodania własnej informacji prasowej po przez formularze kontaktowe lub po przez wiadomość w formie mailowej na adres podany w serwisie internetowym
 12. Właściciel serwisu lub operator ma możliwość decydowania jaka treść jest umieszczana publicznie. Odmowna decyzja nie musi być uzasadniona w żaden sposób.
 13. Właściciel serwisu lub operator zbiera informacje przekazane przez użytkownika w formularzu kontaktowym w celu skontaktowania się z nim, aby potwierdzić informacje wysłane przez użytkownika.
 14. Właściciel serwisu lub operator ma możliwość umieszczenia treści reklamowej w każdym dowolnym miejscu oraz w dowolnej formie.
 15. Rejestracja w serwisie internatowym jest wyłączona, co oznacza, że użytkownik otrzymuje pełen dostęp do treści świadczonych przez właściciela lub operatora.
 16. Użytkownik w ramach korzystania z serwisu intrentowego ma możliwość zamieszczać wypowiedzi w formie komentarzy pod każdym materiałem umieszczonym w serwisie internatowym. Właściciel lub operator nie ponosi odpowiedzialności za treść wypowiedzi użytkownika. Właściciel lub operator zastrzega prawo do usunięcia bez podania przyczyny wypowiedzi, którą uzna za niestosowną i działającą na niekorzyść serwisu internetowego. Właściciel lub operator może bez podania przyczyny odmówić usunięcia komentarzy.
 17. Nie wolno podszywać się pod inne osoby, naruszać praw praw autorskich i/lub pokrewnych osób trzecich oraz dóbr osobistych osób trzecich, w tym także prawa do wizerunku, dobrego imienia
 18. Kopiowanie, przetwarzanie, powielanie w całości lub w części treści opisu, zdjęć oraz wszelkich elementów graficznych a także przechowywanie w systemach wyszukiwania, umieszczanie na innych stronach www, przekazywanie, przesyłanie czy udostępnianie innym osobom wyżej wymienionych elementów bez zgody właściciela i autora jest zabronione. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego

Właściciel serwisu firma Adex Media Adam Begier ma możliwość w dowolnej chwili zmienić regulamin bez podania powodu jego zmiany.

Obecny regulamin obowiązuje od dnia 11.05.2017

Reklama